MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

136/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015. évi belső ellenőrzési terve

 

A Képviselő-testület:

 

1./

·  Máriapócs Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala

·  Máriapócs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

·  Máriapócs Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

 

  2015. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

              GYARMAT-TAX Kft.