MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

135/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Állami Számvevőszék jelentése Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzés utóellenőrzése alapján készült intézkedési-terv elfogadására és jóváhagyására

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Az Állami Számvevőszék Máriapócs Város Önkormányzata V-0414-027/2014.számú pénzügyi gazdálkodási helyzetének ellenőrzésének, szabályszerűségének 2011. évi utóellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentését tudomásul veszi.

 

2./ Az Állami Számvevőszék jelentésére készített intézkedési-tervet elfogadja és jóváhagyja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:    Papp Bertalan polgármester,

                            Dr. Juhász Szabolcs jegyző