MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

134/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

A Képviselő-testület:

 1./ A  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, tudomásul  veszi.