MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

133/2014.(XII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

 

2 000 Ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagról

 

A Képviselő-testület:

1./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a 2 000 Ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagot az Éden 96’ Kft-vel (4300. Nyírbátor, Debreceni u. 59. sz.), a benyújtott ajánlat alapján készíttesse el, és a lakosság részére a karácsonyi ünnepekre juttassa el.

Határidő: azonnal;      Felelős: Papp Bertalan polgármester;

 

 

2./ Megállapítja, hogy a pénzügyi fedezet a 2014. évi módosított önkormányzati eseti pénzbeli ellátásoknál rendelkezésre áll.