MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2014.(XI.17.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról

 

A Képviselő-testület:

1./ A benyújtott árajánlat alapján szerződést köt a Nyírerdő Zrt Baktalórántházi Erdészetével (4561. Baktalórántháza, Zöldfa utca 2 sz.) 179 erdei m3 tűzifa vásárlására, 15 000,-Ft +  27 % ÁFA  (4 050,-Ft) = 19 050 Ft/m3, összesen bruttó 3 409 950,-Ft összegben.

 

2./ Máriapócs településre történő szállításra a Pásztor-Tűz Faipari és Szolgáltató Bt-vel (4331. Nyírcsászári, Erdőalja dűlő 2.) köt szerződést, 179 m3 x 2 200,-Ft + 27 % ÁFA (594,-Ft) =               2 794,-Ft/m3, bruttó 500 126,-Ft összegben.

A tűzifa kiszállításának költségét az önkormányzat a 2014. évi szociális keret terhére vállalja fel.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szerződést a Nyírerdő Zrt-vel és a Pásztor-Tűz Faipari és Szolgáltató Bt-vel a határozat alapján kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

                Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

                                                            

 3./ Az önkormányzat a támogatott famennyiség tekintetében 1 000 Ft + 27 % ÁFA (270 Ft) = 1 270 Ft /erdei m3 összesen: 227 330 Ft összeget a 2014. évi szociális keret terhére felvállal.