MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Vízdíjszámlázással és szemétszállítási díj beszedéssel kapcsolatos egyeztetésről

A Képviselő-testület:

   1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a vízdíjszámlázással kapcsolatban tett szóbeli észrevételek kapcsán (átfedések a számlázási időszakok vonatkozásában) egyeztessen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel.

Határidő: azonnal             

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

  2./ Megbízza  Papp  Bertalan   polgármestert,  hogy  az   Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel egyeztessen a szemétszállítási díjak postai csekken történő befizetéséről.

       Határidő: azonnal            

Felelős:   Papp Bertalan polgármester