MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

 

A Képviselő-testület:

1./ Az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. sz. módosítását (a módosítás indoka a Társulás tag önkormányzatainál bekövetkezett vezető váltás, két polgármester változása) megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el (6 igen szavazattal) és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás 4. sz. módosításának aláírására.

    Határidő: azonnal               

    Felelős: Papp Bertalan polgármester