MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi Polgárőrség részére téli gumiabroncs vásárlására támogatás biztosítása

 

A Képviselő-testület:

 1./ A Máriapócsi Polgárőrség gépjárművére 4 db téli gumiabroncs megvásárlását 50 000 Ft összegben az önkormányzat költségvetésében egyéb dologi kiadások terhére biztosítja.

 

            Határidő: azonnal     

   Felelős: Papp Bertalan polgármester