MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

124/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató   a   települési adó bevezetésének lehetőségéről Máriapócs Város Önkormányzat illetékességi területén

 

A Képviselő-testület:

1./  Máriapócs Város Önkormányzat illetékességi területén a települési adó bevezetésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.