MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének módosításához egyetértés kérése

 

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének módosítását elfogadja.