MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról

 

A Képviselő-testület:

 1./ A 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.