MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi tevékenységről

 

A Képviselő-testület:

  1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.