MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2014.(XI.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(XI.12.) rendelet-tervezete a szociális célú tűzifa juttatásáról

 

A Képviselő-testület:

1./ Felkéri a Humán Szolgáltatási Bizottságot a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet felülvizsgálatára, valamint arra, hogy a beérkező árajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbbre tegyen javaslatot.

       Ezt követően állítsa össze a jogosultak névsorát, melyet jóváhagyás céljából terjesszen a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos    

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;