MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2014.(X.24.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Alpolgármester megválasztásának előkészítése,

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az alpolgármester megválasztására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek:

Elnöke: Dr. Kiss Lajos képviselő

Tagjai:   Miklóssy András Kálmánné képviselő

                        Vonáné Pásztor Éva képviselő