MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2014.(X.24.)

H A T Á R O Z A T A:

A polgármester illetményének megállapítása

A Képviselő-testület:

 1./ Papp Bertalan polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárja.

 2./ Papp Bertalan (szül. Nyírbátor, 1961.04.17. an.: Nagy Katalin) Máriapócs, Petri u. 12. szám alatti lakos, polgármester illetményét 2014. október 13. napjától havi bruttó 448 700,-Ft/hó, költségtérítését havi 67 300 Ft/hó összegben állapítja meg.