MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2014.(X.24.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Helyi Választási Bizottság beszámolója a választás lebonyolításáról, a választás eredményének ismertetéséről

A Képviselő-testület:

      1./ A Helyi Választási Bizottság beszámolóját, a választás lebonyolításáról, a választás eredményének ismertetéséről tudomásul veszi.