MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2014.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottsági póttag megválasztásáról

 

A Képviselő-testület:

 1./ Magyar Tamásné Máriapócs, Vasút út 20/a. szám alatti lakost a nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba póttagként megválasztja.