MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2014.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán), többletmunka III. számú részajánlatának (kisléptékű piac II. ütem) többletmunka V. számú részajánlat (külső közmű keresztmetszetek változása) kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződések hatályba léptetése az ÉARFÜ támogatói szerződés jóváhagyása előtt

 

A Képviselő-testület:

1./ A Rózsaép Kft-vel (4400. Nyíregyháza, Tünde u. 12. sz.) a 2014. szeptember 05.-én az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán), többletmunka III. számú részajánlatának (kisléptékű piac II. ütem) többletmunka V. számú részajánlat (külső közmű keresztmetszetek változása) kivitelezési munkáinak elvégzésére megkötött vállalkozási szerződéseket 2014. október 1. határidővel, az ÉARFÜ támogatói szerződés megkötése előtt hatályba lépteti.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a napirendi-pont mellékletét képező felszólító levelet a többletmunkák megkezdéséről és a vállalkozási szerződések hatályba léptetéséről a Képviselő-testület határozatának megfelelően a Rózsaép Kft részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző