MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2014.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás I. számú részajánlatának, többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán), többletmunka III. számú részajánlatának (kisléptékű piac II. ütem) többletmunka V. számú részajánlat (külső közmű keresztmetszetek változása) kivitelezési munkáinak akadályközlése, vállalkozási szerződések határidejének módosítása

 

A Képviselő-testület:

1./ A Rózsaép Kft (4400. Nyíregyháza, Tünde u. 12. sz.) akadályközlését az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás I. számú részajánlatának, többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán), többletmunka III. számú részajánlatának (kisléptékű piac II. ütem) többletmunka V. számú részajánlat (külső közmű keresztmetszetek változása) kivitelezési munkáinak elvégzésére elfogadja, a vállalkozási szerződések befejezési határidejét                       5 hónappal meghosszabbítja.

 

2./ Felkéri  a  Polgármesteri Hivatalt, hogy az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című beruházás tekintetében a kivitelező részvételével, a műszaki ellenőrrel együttműködve, a módosításra kerülő szerződések teljesítésére vonatkozóan                     8 napon belül készítsen pénzügyi és kivitelezési ütemtervet, és kísérje figyelemmel a megjelölt határidők betartását.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, a Képviselő-testület határozatának megfelelően a Rózsaép Kft-vel a vállalkozási szerződések módosítását kösse meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző