MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2014.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

 

A Képviselő-testület:

1./ A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz előzetes igényt nyújt be, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 420 m3 mennyiségre 7 467 600,-Ft támogatási összeg érdekében.

  Nyilatkozik, hogy a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet 2 § (1) bekezdés b.) pontja alapján, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2014. október 06.

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

2./ Az önkormányzat a saját forrást a költségvetéséből biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

3./ A  támogatás  megítélését követően határozza meg a szociális tűzifa természetbeni támogatás feltételeit és választja ki a rászorulókat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző