MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 2.601-2/2013.

                          

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

                                        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK          

 

5/2013.(VI.21.)

önkormányzati rendelete:

 

                                                                                                  

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001(VIII.30) számú - a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló - önkormányzati rendeletének illetve 14/2001(VIII.30) számú – egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről szóló – önkormányzati rendeletének módosításáról

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló a 13/2001(VIII.30) számú önkormányzati rendeletét illetve egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről 14/2001(VIII.30) számú önkormányzati rendeletét a következőképpen módosítja:

                                                                   1.§

A rendelet 1. számú mellékletébe bekerül a következő táblázat:

                                                        Növények

Növény

Utca

házszám

Hrsz

Fenyőfa

Ófehértói

9

312/3

                                                        2.§

 

A 14/2001(VIII.30)számú önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése a következő táblázattal egészül ki:

                                                        Növények

Növény

Utca

házszám

hrsz

Fenyőfa

Ófehértói

9

312/3

 

Ez a rendelet 2013. június 28. napján lép hatályba.

       M á r i a p ó c s, 2013. június 21.

 

P a p p   Bertalan s.k.

polgármester

jegyző

  

Miklóssy András Kálmánné s.k.                P o l y á k Tibor s.k.

             jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő

                                    

                                             

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

                                                                          

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2013. június 21.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2013. június 21.               

                       

                                                                                                     Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                     jegyző