MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2014.(VII.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Erdőbirtokosok Szövetkezete által felajánlott dücskő lakosság részére történő biztosítás feltételeinek meghatározása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a lakosságot hirdetmény útján értesítse arról, hogy az Erdőbirtokosok Szövetkezete által felajánlott akácdücskőt az önkormányzat a lakosság részére lakásonként ingyenesen biztosítja.

 

2./    A szállítás díja 3 000 Ft/pótkocsi.

A kérelmeket a hivatal szociális irodájában kell leadni.