MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2014.(VII.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Nyilatkozik, hogy nem kíván a 2015/2016. termelési évben személyes közreműködési kötelezettsége keretében dohánytermelő tevékenységet folytatni, de tagsági jogviszonyát a társaságban annak tudatában is fenn kívánja tartani, hogy az ellentétes a vonatkozó jogszabályi és társasági szerződés rendelkezéseivel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester,

    Dr. Juhász Szabolcs jegyző