MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2014.(VII.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Parkíroztatási feladatokban való részvételről, a beszedett díjtételek felosztásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról szóló 14/2012.(VIII.16.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletét képező megállapodást 2014. december 31. napjáig az alábbi civil szervezetek vezetőivel köti meg:

 

·        Máriapócsi Polgárőrség;

·        Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub;

·        Máriapócsi Horgász Egyesület;

·        Vigyázzunk Egymásra Egyesület;

·        Máriapócsért Alapítvány;

 

2./ A civil szervezeteket a beszedett várakozási díj, az alábbiak szerint illeti meg:

·        Máriapócsi Polgárőrség                    20%

·        Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub   20 %

·        Máriapócsi Horgász Egyesület                 20 %

·        Vigyázzunk Egymásra Egyesület    20 %

·        Máriapócsért Alapítvány                   20 %

 

3./   Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a megállapodást a civil szervezetek vezetőivel kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

4./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert intézkedjen,  hogy  a  nagyobb  búcsúrendezvények alkalmával az önkormányzat  a közterület-foglalási díjak beszedését 2 díjbeszedővel és 2 polgárőr bevonásával biztosítsa.

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester