MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

MÁV Zrt-vel megkötött támogatási szerződés felmondása

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) és Máriapócs Önkormányzata (4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1.) között 2014. május 28.-án megkötött támogatási szerződést – mivel olyan feltételeket szabtak, amit nem biztos, hogy az önkormányzat tud teljesíteni - felmondja.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a MÁV Zrt részére a  Képviselő-testület határozatát küldje meg.

Határidő: azonnal      Felelős: Papp Bertalan polgármester