MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról a következő testületi ülésen dönt.

Határidő: következő testületi ülés időpontja

Felelős:   Papp Bertalan polgármester