MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szerződés jóváhagyásáról

 

A Képviselő-testület:

 

 

 1./ Támogatja a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szerződés megkötését 1 éves időtartamra a bölcsödét működtető Nyírgyulaj Önkormányzat intézményével.

 

2./ Felhatalmazza  Papp  Bertalan  polgármestert   a   szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős:  Papp Bertalan  polgármester