MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt és az önkormányzat közötti megbízási szerződés alapján a település vagyonértékelési és pótlási terv készítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása

 

A Képviselő-testület:

 

1.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által Máriapócs Város Önkormányzata részére készített vagyonértékelési és pótlási terv készítése című ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint jóváhagyja.

 

2.) Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részére megküldeni szíveskedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Papp Bertalan  polgármester

                    Dr. Juhász Szabolcs jegyző