MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

1./  A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalt, és a kért 1 199 000 Ft összegű támogatást                                   - önkormányzati pénzeszköz hiányában – nem áll módjában  biztosítani. Javasolja szponzorok keresését.

 

  2./ A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub parkíroztatásba történő bevonásról, az érintettekkel történt egyeztetést követően, a következő testületi ülésen dönt.

       Határidő: következő testületi ülés időpontja;

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester