MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Egészséges életmód és természetvédő tábor” – Máriapócson elnevezésű pályázat megvalósításához nyújtandó önkormányzati kölcsönről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére          - Egészséges Életmód és Természetvédő Tábor - Rendezvény elnevezésű projekt megvalósításához 3.000.000,-Ft összegű kölcsönt  - önkormányzati pénzeszköz hiányában – nem áll módjában  biztosítani.