MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                      „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma:         /2012.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2012.(XII.28.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosítása (a Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszám előirányzat módosítására)

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

 

  1. 1.§ Máriapócs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló   5/2012.(III.08.) rendelet 11.1 mellékletében meghatározott éves engedélyezett létszám előirányzatot 13 főről, 16 köztisztviselői létszámra módosítja.

 

Záró rendelkezések:

 

2. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

M á r i a p ó c s, 2012. december 27.

 

 

P a p p Bertalan s.k.                      Dr. K i s s Béla s.k.

            polgármester                                         jegyző

 

         P o l y á k Tibor s.k.                  Miklóssy András Kálmánné s.k.

               jkv. hitelesítő                              jkv. hitelesítő        

 

         A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. december 28.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2012. december 28.                                              

                                                                                                          Dr. Kiss Béla

                                                                                                             jegyző