MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére a 2014/2015-ös nevelési évre engedélyezi  a törvényben előírt maximális óvodai csoportlétszám 20 %-os túllépését.