MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2014.(VII.23.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2013. évi tevékenységről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócs Rendőrőrs 2013. évi bűnügyi, valamint közrendvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.