MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Fizikoterápia beindításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A fizikoterápiát 2014. augusztus 1. napjától beindítja.

 

2./ Linzenbold   Sándorné   fizikoterápiás   asszisztenst   heti                  5 munkanapon, napi 2 órában foglalkoztatja havi bruttó 54 350 Ft összegű munkabérért.

 

3./ Megbízza Dr. Barkóczi Katalin reumatológust a fizikoterápiás konzulensi feladatainak ellátására/felügyeletére havi bruttó 35 000 Ft összegért.

 

  4./ Megbízza  Papp  Bertalan  polgármestert  a  munkaszerződés  és  a megbízási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester