MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

    1./ A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelmét nem támogatja.