MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Rebrei Sportegyesület anyagi támogatás iránti kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A Rebrei Sportegyesület anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta, és az edzőterem kialakítására 200 000 Ft összegű eszközbeszerzést az Önkormányzat 2014. évi költségvetés dologi kiadások terhére átvállal.

Határidő: azonnal             

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

 

 

2. Kéri az egyesület elnökét, hogy a beindulást követően számoljon be a Képviselő-testületnek az egyesület tevékenységéről.