MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tóth Árpád máriapócsi lakos kérelme elárusítóhely létesítéséhez

 

A Képviselő-testület:

 

    1./ Tóth Árpád máriapócsi lakos elárusítóhely létesítésére irányuló kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy legkésőbb 2014. július 31.-ig dönt, arról, hogy az árusok a jövőben a búcsúkon hol tudják tevékenységüket folytatni.

 

   2./ Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a hivatal ezen időpontig vizsgálja meg:

 

-      a Kegytemplom előtti téren, hol van olyan önkormányzati tulajdonú terület, ahol (mozdítható, szétszerelhető) elárusító pavilonok elhelyezhetők;

-      az elárusító pavilonok milyen áron szerezhetők be;

-      és fel kell mérni az igényeket;