MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi  Horgász   Egyesület   kérelme   haszonbérleti   szerződés módosítására

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Elfogadja a Máriapócsi Horgász Egyesület kérelme alapján a haszonbérleti szerződés módosítását, az alábbi pontokon:

 

- A szerződés 2014. július 15. napjától, 2029. június 30. napjáig érvényes;

- A haszonbérlő évente 20 db tiszteletjegyet biztosít a bérbeadó számára;

- A haszonbérbeadó a jelen haszonbérleti szerződést 12, azaz tizenkét hónapos határidővel bármikor felmondhatja, ha a felmondás érdeke az önkormányzat területfejlesztési, beruházási vagy más egyéb fontos önkormányzati érdek érvényesítés érdekében szükségessé válik.

 

2./  Felkéri  Papp  Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt a módosított haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

      Dr. Juhász Szabolcs jegyző;