MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2014.(VII.03.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Napközi Otthonos Óvoda festési munkáira beérkezett árajánlatokról

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Napközi Otthonos Óvoda alsó szintjének festési munkáival a legkedvezőbb ajánlatot tevő Relax-System Kft-t (4300. Nyírbátor, Fáy A. u. 27.) bízza meg, viszont felkéri Bajzáth Viktória óvodavezetőt, hogy anyagköltség nélkül, külön a munkadíjra vonatkozóan is kérjen ajánlatot, mivel elképzelhető, hogy a festési munkához szükséges anyagokat helyi vállalkozótól alacsonyabb áron meg tudja vásárolni.

   Határidő: azonnal             

   Felelős: Bajzáth Viktória óvodavezető