MÁRIAPÓCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJÉTŐL

Máriapócs Kossuth tér 1.

Távbeszélő száma: 42/554-501

 

Ügyirat száma: 1988-3/2014                                               Tárgy: kereskedelmi tevékenység

 nyilvántartásba vétele

Ügyintéző: dr. Juhász Szabolcs

 

 

I G A Z O L Á S

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § a)-b) pontja, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenységet az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszem a 6/2014/K nyilvántartási számon.

A kereskedő adatai:

A kereskedelmi tevékenység végzőjének neve: Moldován Gizella

A kereskedő székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 23.

Cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma:

37399680

A kereskedő statisztikai száma:  66668871478223115

 

A kereskedelmi tevékenység helye:

A kereskedelmi tevékenység címe: -

Mozgóbolt estében a működési terület és útvonal jegyzéke: -

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke: az ország egészére kiterjedően

 

A kereskedelmi tevékenység formája:                 

          Közterületi értékesítés

 Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

 

Az üzlet adatai:

A napi/heti nyitva tartási idő: -

Az üzlet elnevezése:  -

Alapterülete (m2):-

Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége (fő): -

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2014. június 10.

 

Forgalmazni kívánt termékek:

Termékek megnevezése és sorszáma:

 

                         4. Ruházat

                         6. Lábbeli- és bőráru

    

 

A kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem

 

 

 

A határozatlan időre szóló bejelentéssel kapcsolatban igazolom, hogy megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek.

 

Máriapócs, 2014. június 09.

 

Dr. Juhász Szabolcs

         jegyző

 

 

 

Értesítést kap:

1.)    Moldován Gizella Máriapócs, Kossuth tér 23.

2.)    Irattár (helyben)