MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2014.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kérelem VIII. Horgásztábor sikeres lebonyolításárhoz

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócsi Horgász Egyesület kérelmét megtárgyalta és a VIII. Horgásztábor sikeres lebonyolítása érdekében a Beregi Túra buszköltségét mely előzetes egyeztetés alapján 45 – 50 000 Ft + ÁFA összeg, az önkormányzat a 2014. évi költségvetés dologi kiadások terhére átvállalja.

Határidő: azonnal            

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester;