MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2014.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Pócsi Csodák Tornya Máriapócs, Pápa tér, 490/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadás

A Képviselő-testület:

 

 1./ A Hajdúdorogi Egyházmegye (4400. Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.) részére a Máriapócs, Pápa-tér 490/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a Pócsi Csodák Tornya megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Vincze Tibor alpolgármester;

  Dr. Juhász Szabolcs jegyző