MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2014.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsért Alapítvány részére nyújtandó önkormányzati kölcsönről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ A Máriapócsért Alapítvány részére „Szabadtéri közösségi tér fejlesztése Máriapócson, a pápalátogatás helyszínén” elnevezésű projekt megvalósításához 4.926.636,-Ft összegű kölcsönt, évi            2,4 % kamattal biztosít.  Felhatalmazza Vincze Tibor alpolgármestert, és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező Kölcsönszerződést a Máriapócsért Alapítvánnyal (aláírásra jogosultak) kösse meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  VinczeTibor alpolgármester

              Dr. Juhász Szabolcs jegyző