MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2014.(V.26.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat  vagyon-felelősségbiztosítására  -  az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, Biztosító kiválasztása

 

A Képviselő-testület:

 

    1./ Máriapócs Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására a „GROUPAMA 2” ajánlatát fogadja el, melynek éves díja 500 904 Ft.

 

   Határidő:     azonnal

   Felelős:       Dr. Juhász Szabolcs jegyző