MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2014.(V.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás iránti kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A Máriapócsi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét megtárgyalta, és a hátrányos helyzetű gyermekek 2014. május 16.-án Budapestre tervezett kirándulását maximum 150 000 Ft + járulék összeg erejéig az Önkormányzat 2014. évi költségvetés dologi kiadások terhére átvállal.

Határidő: azonnal            

Felelős: Papp Bertalan polgármester;