MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2014.(V.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat vagyon-felelősségbiztosítására- az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, biztosító kiválasztása

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Máriapócs Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására a biztosító kiválasztásáról a bizottsági ülésen elhangzottak szerint átdolgozott anyag késői megérkezése, és kellő áttanulmányozásának hiánya miatt, a napokban  r e n d k í v ü l i ülésen  d ö n t.

 

Határidő: 2014. május 28.

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző