MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2014.(V.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz- Minőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-Minőségének Javításáért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester