MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2014.(V.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységről

 

A Képviselő-testület:

 

1./   A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

2./   Megbízza Máriapócs Város Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.

                       Határidő: azonnal

                       Felelős:   Dr. Juhász Szabolcs jegyző