MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

196/2014.(IV. 01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 210 hrsz-ú ingatlan a Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub részére történő bérbe és használatba adásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező máriapócsi 210. hrsz-ú (Általános Iskola) ingatlant a Máriapócsi Labdarugó Sportklub részére ingyenesen bérbe illetve használatba adja 2030. december 31-ig.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   polgármester, jegyző