MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

195/2014.(IV.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub rekortán sportpálya         pályázatának tudomásul vételéről

 

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Máriapócs Labdarúgó Sportklub rekortán sportpálya pályázatot adjon be.

2./   A pályázat beadását tudomásul veszi és támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    polgármester, jegyző